Karens Minde
Kulturhus

Klein Søg Email Facebook Instragram Pil Booking Mad

lør

22.06

Åbningsfest for M4

Pleaser

Gratis

Kl. 14:55

Lørdag d. 22. Juni åbner dørene for den nye M4-metrolinje, som bliver fejret med en stor gadefest på Mozarts Plads.
Og hvad bedre til fejringen af undergrunden, end musik fra undergrunden? KLEIN har derfor inviteret det fænomenale punk-band Pleaser til at give en hæsblæsende koncert til den store åbningsfest.

“Dark, cute og cool” har altid været et mantra for Pleaser, som begyndende som en intern joke om, hvordan medlemmerne fremstår i hverdagen – men måske også som en passende beskrivelse af deres ikonoklastiske tendenser og æstetik.

Pleaser er et punkband både i streng og løs forstand. Deres musikalitet, etik og fællesskab er utvivlsomt punk, men deres udtryk er bredt og mere personligt end sub-genre-bundet.

Bandet udstråler tidlig emo – den fængende ondskabsfuldhed forbundet med original punkrock og en mørk indviklethed fra visse slags metal. Alligevel har de en jordnærhed og vilje til at udforske, der går tilbage til tidligere former for rockmusik og hele vejen op til den aktuelle eksperimentelle musikscene. Sangene er både fængende og uigennemtrængelige på samme tid, idet de værdsætter et pophook lige så meget som en labyrintisk sangstruktur. Pleaser buldrer af støj og catchy melodier – nogle gange med brølende hovedløs aggression i skingre stemmer, nogle gange med fængende duet-sang. Pleaser tygger det hele op og indgyder det med deres egen støjende men charmerende melodiske raslen.

2023 har været et hektisk år for Pleaser, med en bred vifte af koncerter i Danmark; fra undergrunds punk shows til etablerede festivaler som K-Town Hardcore Fest, Metal Magic og Ilter.

Indsatsen resulterede i en booking på Roskilde Festival, bandets hidtil største show, hvilket udløste en ny bølge af opmærksomhed og airplay på BBC Radio 6. Dansk radio P6 Beat markerede koncerten som en af de bedste på 2023-udgaven af Roskildefestivalen. Begejstringen blandt både hardcore fans og almindelige lyttere er bemærkelsesværdig og en meget usædvanlig bedrift for et undergrundspunkband.

Pleasers selvbetitlede debutalbum blev udgivet i september 2023 og er blevet udpeget som den bedste danske punkudgivelse det år, og var med på Bandcamps liste over bedste punkudgivelser i september. Albummet viser Pleasers legesyge og stadigt skarpe band-instinkter.

Lyrisk set overvejer sangene temaer som liv/død, underbevidste mønstre, intern søgen efter håb og kærlighed, dæmoner, frygt og desperation – men også vækst og formning af nye veje. Sange, der går tilbage til bandets dannelse for 3-4 år siden, har indbygget power fra bandets voksende sceneerfaring og vilje til at behandle sange ligesom fodboldtaklinger: hvor harmoni, dissonans, riffs og rytmiske skift er blandet sammen og får lov til at forblive tumultariske.


“Dark, cute and cool” has always been a mantra for Pleaser, starting as an inside joke on how the members come across in everyday life but perhaps also being a fitting description for their iconoclastic tendencies and aesthetics.

Pleaser is a punk band in both a strict and a loose sense of the term. Their musicality, ethics and community are undeniably punk, but their expression is vast and more personal than sub-genre-bound.

The band projects the heart-on-the-sleeve of early emo, the catchy viciousness associated with original punk rock, a dark convolutedness of certain kinds of metal – and yet an earthiness and willingness to explore that harkens back to earlier forms of rock music and all the way up to a current experimental music scene. Songs are both catchy and impenetrable at the same time, appreciating a pop hook just as much as a labyrinthine song structure. Pleaser is steam rolling noise and singalongable tunes, sometimes bellowing headless aggression in shrill voices, sometimes hooky duet singing. Pleaser chews it all up and infuses it with their own noisy but charming melodic rattle.

2023 has been a hectic year for Pleaser, having played a wide range of concerts in Denmark, from underground punk shows as well as established festivals such as K-Town Hardcore Fest, Metal Magic and Ilter.

The efforts resulted in a booking at Roskilde Festival, the biggest show for the band so far, which sparked a new wave of attention and airplay on BBC Radio 6. Danish radio P6 Beat marked the concert as one of the best ones on the 2023 edition of the festival. The excitement among both heads and everyday listeners alike is remarkable and a very unusual feat for an underground punk outfit.

Pleaser’s self-titled debut album was released in September 2023 and has been pointed to as the best Danish punk release this year, and was featured on Bandcamp’s list of best punk releases in September. The album displays Pleaser’s playfulness and increasingly sharp band-instincts.

Lyrically, the songs contemplate themes of life/death, subconscious patterns, internal search for hope and love, demons, fear and desperation but also growth and the shaping of new pathways. Songs dating back to the formation of the band 3-4 years ago have built in vigor from the band’s growing stage experience and willingness to treat songs like football tackles, where harmony, dissonance, riffs and rhythmic shifts are jumbled together and allowed to remain tumultuous.